Bytový dům "G" v lokalitě "U Dubu" v Jihlavě

Termín realizace: 03/2016 - 09/2017

Investor: START Zelený reality s.r.o

Finanční objem: 37,74 mil. Kč

Kompletní novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch. Podívejte se na stránky projektu.